Listen a minute: choclate

Topic is here. I think there is no one who has never eaten chocolate. I like it very much, especially…

Listen A Minute: dancing

Topik is here. I love to dance when I am alone. The love for dancing comes from childhood! I attended…

Ուսումնական այց Best Western Congress հյուրանոց

Ամսի 15-ին այցելեցինք Best Western Congress հյուրանոց «Զբոսաշրջություն» բաժնի 2-4 կուրսերի և մեր զբոսաշրջության առարկայի դասավանդող՝ ընկեր Բելլայի հետ:Մինչ այցելությունը,…

Թեմա 8

Ձեռնարկության ֆունկցիաները և դասակարգումը Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները և ձևերը Ձեռնարկությունների կազմակերպա-իրավական ձևերը Արտադրության հաստատուն և փոփոխուն գործոնները Անհատ ձեռներեց Տնտեսական ռիսկ Զբոսաշրջության ոլորտի…

Շահույթ, շահութաբերություն

Շահույթը տնտեսական գործունեության դրդապատճառ է, արտադրության շարժիչ, որը մեծապես ազդում է արտադրության  արդյունավետությունը բարձրացնելու, ռեսուրսների օգտագործման մակարդակի, դրանց այլընտրանքային հնարավորությունների վրա։…

Զբոսաշրջության ոլորտի սուբյեկտները

Զբոսաշրջության ժամանակակից համակարգը ներառում է հետևյալ տնտեսվարող սուբյեկտները. ֆիրմաներ — տուրիստական ​​ծառայությունների արտադրողներ (հիվանդանոցներ, առողջարաններ, առողջարաններ, հանգստի կենտրոններ, բիզնես խորհրդատվություններ…

Տնտեսական ռիսկ

Տնտեսական ռիսկը ֆինանսական կորուստների հավանականությունն է։ Այն ունի մի շարք բնութագրեր․ օրինակ, անորոշության առկայություն, այլընտրանքային տարբերակի ընտրություն, որը պիտի ելք…