My plans for the future

We all think about our future… We all want to live a god life, However, not all of us realize…

Հաշվետվություն․ 2020-2021

Նոր ուսումնական տարին սկսվեց փոքր ինչ վախի մթնոլորտում։ Դե բոլորս էլ հիշում ենք քովիդի լայն տարածումը։ Օնլայն դասերից հետո կրկին…

Диалог

В аэропорту -Добрый день. -Добрый день. -Не могли бы Вы зарегистрировать меня на рейс в Москву? -Предоставьте мне ваши документы,…

Listen a minute: choclate

Topic is here. I think there is no one who has never eaten chocolate. I like it very much, especially…

Listen A Minute: dancing

Topik is here. I love to dance when I am alone. The love for dancing comes from childhood! I attended…

Ուսումնական այց Best Western Congress հյուրանոց

Ամսի 15-ին այցելեցինք Best Western Congress հյուրանոց «Զբոսաշրջություն» բաժնի 2-4 կուրսերի և մեր զբոսաշրջության առարկայի դասավանդող՝ ընկեր Բելլայի հետ:Մինչ այցելությունը,…